Obaro: Junior Salarisklerk / Junior Salary Clerk

Introduction

Obaro Group, is a leading agricultural company, focused on supporting the farmer. Obaro provides a wide range of products and services, of which include the retail, financing and insurance markets. Obaro offers outstanding opportunities for individuals to develop themselves and to become a part of this fast growing company.

Obaro Groep, is ’n toonaangewende landboumaatskappy, daarop gefokus om die boer by te staan. Obaro het ’n wye spektrum van produkte en dienste wat ondermeer, kleinhandel, finansiering en versekering insluit. Obaro bied uitstekende geleenthede vir individue om hul vaardighede te ontwikkel en om deel te word van hierdie snelgroeiende maatskappy.

Junior Salarisklerk / Junior Salary Clerk
Obaro Korporatiewe Dienste
Hoofkantoor Tijgervallei
(Verw.: 20/203)

Duties & Responsibilities

Die suksesvolle kandidaat sal aan die Salaris Beampte rapporteer.

Verantwoordelikhede:
• Administrasie en rekonsiliasie van die salarisrol vir verskeie maatskappye op VIP Payroll;
• Daaglikse telefoniese werksbevestiging;
• Daaglikse liassering van dokumentasie;
• Hantering van elektroniese aansoeke vir belastingnommers;
• Die rekonsiliasie van die jaarlikse belasting afsluiting vir IRP5 doeleindes;
• Druk van IRP5’e en maandelikse salarisstrokies;
• Maandelikse oorbetaling van salarisse en oorstuur van maandelikse joernale; en
• Administrasie met betrekking tot diens-uittredes .

Desired Experience & Qualification

Vaardighede, Kwalifikasies en Algemene Vereistes:

• VIP Payroll kwalifikasie sal as vereiste dien;
• ESS kennis en VIP Report Writing sal voordelig wees;
• Graad 12 kwalifikasie en 3 jaar VIP Payroll (maandeliks, weekliks en 2 weekliks) ondervinding
sal as vereiste dien;
• Ondervinding in die hantering van begrafniseise en Pensioen fondse sal voordelig wees;
• Kennis dra van basiese wetgewing (BCEA);
• Rekenaarvaardig en kennis van die MS Office pakket;
• Moet onder hoë druk kan funksioneer; en
• Uitstekende kommunikasievaardighede asook goeie menseverhoudinge.

Package & Remuneration

Obaro bied die geskikte kandidaat ’n mededingende pakket, gebaseer op totale koste van indiensneming.

Interested?

If you have not heard from us within 30 days. you can safely assume that your application was unsuccessful.

Indien u 30 dae na die sluitingsdatum nog nie van ons verneem het nie, kan u veilig aanvaar dat u aansoek onsuksesvol is.